sfeerbeeld

Privacybeleid

  
Parkeermakelaar BV vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
 
Parkeermakelaar BV conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens. De gegevens van adverteerders en geregistreerden worden opgenomen in een bestand van Parkeermakelaar BV, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Dit bestand wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden.
 
Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Parkeermakelaar BV verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt hiertoe een bericht sturen naar:
 
Parkeermakelaar BV
Postbus 1800
2280 DV Rijswijk
 
U kunt ook een e-mail sturen naar info@parkeermakelaar.nl. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres. Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen dan kunt u schriftelijk contact opnemen.
 
Bescherming van uw gegevens
Om misbruik te voorkomen worden de e-mailadressen van adverteerders niet vrijgegeven. E-mail berichten welke via Parkeermakelaar.nl aan de adverteerders worden verstuurd worden door het Parkeermakelaar.nl systeem automatisch doorgestuurd naar het e-mail adres van de adverteerder. Door middel van deze e-mail beveiliging worden adverteerders beschermd tegen: ongewenste reclame, virussen en personen die het e-mailadres van adverteerders willen misbruiken voor andere doeleinden.
 
Let op: uw e-mailadres blijft onbekend bij de bezoekers van Parkeermakelaar.nl totdat u als aanbieder reageert op een e-mail die u van een bezoeker heeft ontvangen. Alleen de berichten die vanaf Parkeermakelaar.nl worden verstuurd zijn beschermd. De e-mailconversatie die daarop volgt wordt niet meer door Parkeermakelaar.nl beschermd.
 
Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Parkeermakelaar BV van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.
 
Gebruik van cookies
Parkeermakelaar BV maakt op haar site gebruik van cookies. Op deze manier kan Parkeermakelaar BV inspelen op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voorat er een cookie wordt opgeslagen.
 
Het is bezoekers van Parkeermakelaar.nl niet toegestaan om gebruikers van Parkeermakelaar.nl ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. Parkeermakelaar BV en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan Parkeermakelaar.nl gerelateerde spam kunt u een e-mail sturen aan info@parkeermakelaar.nl.
 
Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat re raadplegen indien u onze site bezoekt.
 
Februari 2009